Ahonen Outi
Wykładowca (41 lat) w Wyższej Zawodowej Szkole Humanistycznej (Humanistinen ammattikorkeakoulu). Z wykształcenia magister pedagogiki. Prezes Fińskiego Towarzystwa Historii Głuchych. Studiowała również muzeologię.
Cantin Yann
Od 2014 roku doktor historii w EHESS (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych). Jego praca naukowa Belle Epoque 1810-1820, skupia się na społeczności głuchych. Obecnie robi badania nad genezą francuskiego języka migowego z czasów przed Abbé de l’Epeé, równocześnie z pracą nad Belle Epoque głuchych na uczelni francuskiej.
Harboe Annalise (1917–2002)
CODA, córka Viggo Hansena. Pierwsza duńska tłumaczka języka migowego i konsultantka głuchych. Tłumaczyła na wszystkich międzynarodowych konferencjach i kongresach w l. 1950–1980.
Folchi Anna
Wykłada teorię i praktykę włoskiego języka migowego (LIS) na uniwersytetach we Włoszech i w organizacjach zagranicznych. Prowadzi badania nad LIS oraz kulturą i historią głuchych. Jest autorką szeregu publikacji i kilku książek poświęconych tym tematom.
Justycki Michał
Absolwent Instytutu Dekoracji Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu oraz Wydziału Malarstwa i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Obecnie studiuje podyplomowo historię sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Brał udział w wielu plenerach artystycznych osób niesłyszących w Polsce i za granicą. Współzałożyciel Grupy Artystów Głuchych. Edukator osób niesłyszących w Muzeum Śl. w Katowicach.
Kleczka Karol Franciszek
Urodzony w Makoszowach. Prawnuk niesłyszących Franciszka i Anny Sieron. Ukończył XI Liceum ogólnokształcące o profilu dziennikarskim, autor kilku artykułów w lokalnych gazetach, założyciel i redaktor internetowego bloga „Śląsk po mojemu”, genealog oraz fascynat historii Śląska. Zawodowo jest zastępcą lidera działu jakości we włoskiej firmie produkującej części dla przemysłu motoryzacyjnego.
Lasecki Marek Krzysztof
Malarz, grafik i surdopedagog urodzony w roku 1966 w Łodzi, obecnie mieszka w Warszawie. Dojrzały sposób podejścia doświadczonego artysty do sztuki najlepiej ujmują jego słowa: „Gdy zainteresuje mnie jakiś temat, zastanawiam się, w jaki sposób go ująć, by jak najlepiej oddać to co widzę”.
Matijević Goran
Niesłyszący Chorwat zamieszkały w Zagrzebiu. Pracuje w państwowej agencji finansowej w Zagrzebiu. Działacz Stowarzyszenia Teatru, Sztuki Wizualnej i Kultury Głuchych „DLAN”. Lektor Chorwackiego Języka Migowego na Uniwersytecie w Zagrzebiu.
Mereghetti Emiliano
Naucza LIS na włoskich uniwersytetach. Jako badacz zajmuje się teorią i praktyką włoskiego języka migowego, a także kulturą i historią głuchych, co zaowocowało wieloma artykułami i książkami.
Morawski Antoni
Głuchy od urodzenia, absolwent Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Syn rodziców niesłyszących. Wieloletni działacz społeczny, sportowy i turystyczny ziem: przemyskiej, rzeszowskiej, kieleckiej i radomskiej. Autor filmów amatorskich, przedstawiających życie codzienne Koła PTTK „Bartek” w Radomiu (był jego założycielem). Wielokrotnie odznaczony, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.
Niemelä Peter
Niesłyszący pedagog i pracownik socjalny. Pracuje również jako archiwista w Duńskim Towarzystwie Historii Głuchych. Historią środowiska niesłyszących zajmuje się od 1997 roku. Jest autorem wielu artykułów i publikacji o tej tematyce.
Palennyj Wiktor (Виктор Паленный)
Słuch stracił w trzecim roku życia. Uczył się w szkołach specjalnych. Jest absolwentem Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Moskwie. Pełnił funkcję redaktora naczelnego moskiewskiej gazety „Мир глухих” (Świat Głuchych). Obecnie jest redaktorem naczelnym periodyku Wszechrosyjskiego Stowarzyszenia Głuchych „В едином строю” (W Jednym Szeregu), a także współtwórcą i współautorem trzytomowego dzieła История Всероссийского общества глухих (Historia Wszechrosyjskiego Stowarzyszenia Głuchych). Doktor nauk pedagogicznych. Żonaty, ma dziesięcioletniego syna.
Tirado Lopez Juan Miguel
Założyciel sekcji głuchej młodzieży w Kadyksie pod nazwą CJS-ALBOR (2014 r.). Członek Sekcji Młodzieżowej Andaluzyjskiej Federacji Stowarzyszeń Głuchych (2017 r.). Uczestnik szkoleń, obozów i spotkań. Wziął udział w programie Erasmus celem nabycia nowych doświadczeń oraz szukania nowych możliwości polepszania jakości życia głuchej młodzieży.
Woźniakowska Małgorzata
Pracuje w Oddziale Małopolskim Polskim Związku Głuchych w Krakowie jako specjalista ds. rehabilitacji – tłumacz języka migowego, pomagając osobom Głuchym w załatwianiu spraw życiowych oraz współorganizując imprezy grupowe kulturalne, turystyczne, okolicznościowe. Pełni także funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Małopolskiego PZG. Jest osobą słabosłyszącą.