nr 3(5) / lipiec-wrzesień 2017

nr 3(5) / lipiec-wrzesień 2017

Ks. Jakub Franciszek Falkowski część 3: Osoby, które przyczyniły się do założenia Instytutu Głuchoniemych (Strona 4)
Drugie oblicze historii Głuchych: Głusi mordercy (część II) (Strona 6)
Slava Raškaj (Strona 7)
Zmiana w zarządzie Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicus” (Strona 9)
Franzowe Opowieści (część II) (Strona 10)
Krótka historia Katolickiego Towarzystwa Głuchoniemych w Wejherowie (Strona 13)

nr 2(4) / kwiecień-czerwiec 2017

nr 2(4) / kwiecień-czerwiec 2017

Ks. Jakub Franciszek Falkowski część 2: Życiorys założyciela (Strona 4)
Franzowe Opowieści (Strona 7)
Założyciel pierwszej w Moskwie szkoły dla głuchych (Strona 10)
Drugie oblicze historii Głuchych: Głusi złodzieje, kieszonkowcy i włamywacze (część I) (Strona 12)
Projekt „Tożsamość Głuchej Warszawy” (Strona 13)
Z archwium Instytutu Historii Gluchych „Surdus Historicus” (Strona 14)

nr 1(3) / styczeń-marzec 2017

nr 1(3) / styczeń-marzec 2017

Ks. Jakub Franciszek Falkowski część 1: Rodzina Falkowskich (Strona 4)
Konferencja „Zapomniani z zapomnianych” (Strona 5)
Krótka historia Stowarzyszenia Głuchoniemych Żydów m.st. Warszawy „Spójnia” z lat 1916–1939 (Strona 8)
Carl Oscar Malm (Strona 10)
Zapomniani z Zapomnianych (Strona 11)
Irena Grabarz (Strona 12)
Moja praca społeczna w środowisku Głuchych (część II) (Strona 13)