nr 2(4) / kwiecień-czerwiec 2017

nr 2(4) / kwiecień-czerwiec 2017

Ks. Jakub Franciszek Falkowski część 2: Życiorys założyciela (Strona 4)
Franzowe Opowieści (Strona 7)
Założyciel pierwszej w Moskwie szkoły dla głuchych (Strona 10)
Drugie oblicze historii Głuchych: Głusi złodzieje, kieszonkowcy i włamywacze (część I) (Strona 12)
Projekt „Tożsamość Głuchej Warszawy” (Strona 13)
Z archwium Instytutu Historii Gluchych „Surdus Historicus” (Strona 14)