Ahonen Outi

Wykładowca (41 lat) w Wyższej Zawodowej Szkole Humanistycznej (Humanistinen ammattikorkeakoulu). Z wykształcenia magister pedagogiki. Prezes Fińskiego Towarzystwa Historii Głuchych. Studiowała również muzeologię.

Cantin Yann

Od 2014 roku doktor historii w EHESS (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych). Jego praca naukowa Belle Epoque 1810-1820, skupia się na społeczności głuchych. Obecnie robi badania nad genezą francuskiego języka migowego z czasów przed Abbé de l'Epeé, równocześnie z pracą nad Belle Epoque głuchych na uczelni francuskiej.

Czerny Stanisław

Ur. 1927 r. we Lwowie. Walczył w czasie II wojny światowej jako żołnierz Kedywu AK. Obecnie jest wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa w Krakowie. Właśnie przygotowuje uroczyste obchody setnej rocznicy Obrony Lwowa.

Harboe Annalise (1917–2002)

CODA, córka Viggo Hansena. Pierwsza duńska tłumaczka języka migowego i konsultantka głuchych. Tłumaczyła na wszystkich międzynarodowych konferencjach i kongresach w l. 1950–1980.

Huczyńska Joanna

Urodzona w Ostrowie Wielkopolskim. Prawnuczka malarza Jerzego Watracza. Absolwentka Łuckiej. Studentka kierunku Data Science w Poznaniu. Głucha ze czwartego pokolenia rodziny głuchej. „Głodna” wiedzy i wielbicielka historii sztuki.

Folchi Anna

Wykłada teorię i praktykę włoskiego języka migowego (LIS) na uniwersytetach we Włoszech i w organizacjach zagranicznych. Prowadzi badania nad LIS oraz kulturą i historią głuchych. Jest autorką szeregu publikacji i kilku książek poświęconych tym tematom.

Justycki Michał

Absolwent Instytutu Dekoracji Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu oraz Wydziału Malarstwa i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Obecnie studiuje podyplomowo historię sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Brał udział w wielu plenerach artystycznych osób niesłyszących w Polsce i za granicą. Współzałożyciel Grupy Artystów Głuchych. Edukator osób niesłyszących w Muzeum Śl. w Katowicach.

Kleczka Karol Franciszek

Urodzony w Makoszowach. Prawnuk niesłyszących Franciszka i Anny Sieron. Ukończył XI Liceum ogólnokształcące o profilu dziennikarskim, autor kilku artykułów w lokalnych gazetach, założyciel i redaktor internetowego bloga „Śląsk po mojemu”, genealog oraz fascynat historii Śląska. Zawodowo jest zastępcą lidera działu jakości we włoskiej firmie produkującej części dla przemysłu motoryzacyjnego.

Kołodziejczak Agnieszka

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkiego. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka rządu Norwegii (2003/2004) w Kunsthogskolen w Bergen. Koordynator projektów w obszarze ekonomii społecznej w Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi. Współzałożycielka Grupy Artystów Głuchych i Galerii MEOK. Zajmuje się malarstwem, poezją i fotografią.
Kozub Edyta

Członek Rady Fundacji Między Uszami, koła terenowego PZG Oddział Małopolski, dyplomowany lektor PJM. Działa na rzecz środowiska Głuchych.

Lasecki Marek Krzysztof

Malarz, grafik i surdopedagog urodzony w roku 1966 w Łodzi, obecnie mieszka w Warszawie. Dojrzały sposób podejścia doświadczonego artysty do sztuki najlepiej ujmują jego słowa: „Gdy zainteresuje mnie jakiś temat, zastanawiam się, w jaki sposób go ująć, by jak najlepiej oddać to co widzę”.

Loeffler-Mazur Joanna

Córka Juliusza Loefflera. Absolwentka bibliotekoznawstwa na WSP w Kielcach. Wieloletni pracownik, a później wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach. Ekspert, biegły tłumacz języka migowego. Odznaczona Złotą Honorową Odznaką PZG i Odznaką Za Zasługi dla Kielecczyzny za zaangażowanie w pracę na rzecz Głuchych.

Łuczywek Sławomir

Magister historii. Napisał pracę magisterską na temat historii Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchoniemych. Właściciel firmy Centrum Finansowe Głuchych.

Matijević Goran

Niesłyszący Chorwat zamieszkały w Zagrzebiu. Pracuje w państwowej agencji finansowej w Zagrzebiu. Działacz Stowarzyszenia Teatru, Sztuki Wizualnej i Kultury Głuchych „DLAN”. Lektor Chorwackiego Języka Migowego na Uniwersytecie w Zagrzebiu.

Mereghetti Emiliano

Naucza LIS na włoskich uniwersytetach. Jako badacz zajmuje się teorią i praktyką włoskiego języka migowego, a także kulturą i historią głuchych, co zaowocowało wieloma artykułami i książkami.

Morawski Antoni Głuchy od urodzenia, absolwent Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Syn rodziców niesłyszących. Wieloletni działacz społeczny, sportowy i turystyczny ziem: przemyskiej, rzeszowskiej, kieleckiej i radomskiej. Autor filmów amatorskich, przedstawiających życie codzienne Koła PTTK „Bartek” w Radomiu (był jego założycielem). Wielokrotnie odznaczony, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.
Niemelä Peter

Niesłyszący pedagog i pracownik socjalny. Pracuje również jako archiwista w Duńskim Towarzystwie Historii Głuchych. Historią środowiska niesłyszących zajmuje się od 1997 roku. Jest autorem wielu artykułów i publikacji o tej tematyce.

Palennyj Wiktor (Виктор Паленный)

Słuch stracił w trzecim roku życia. Uczył się w szkołach specjalnych. Jest absolwentem Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Moskwie. Pełnił funkcję redaktora naczelnego moskiewskiej gazety „Мир глухих” (Świat Głuchych). Obecnie jest redaktorem naczelnym periodyku Wszechrosyjskiego Stowarzyszenia Głuchych „В едином строю” (W Jednym Szeregu), a także współtwórcą i współautorem trzytomowego dzieła История Всероссийского общества глухих (Historia Wszechrosyjskiego Stowarzyszenia Głuchych). Doktor nauk pedagogicznych. Żonaty, ma dziesięcioletniego syna.

Tirado Lopez Juan Miguel

Założyciel sekcji głuchej młodzieży w Kadyksie pod nazwą CJS-ALBOR (2014 r.). Członek Sekcji Młodzieżowej Andaluzyjskiej Federacji Stowarzyszeń Głuchych (2017 r.). Uczestnik szkoleń, obozów i spotkań. Wziął udział w programie Erasmus celem nabycia nowych doświadczeń oraz szukania nowych możliwości polepszania jakości życia głuchej młodzieży.

Woźniakowska Małgorzata

Pracuje w Oddziale Małopolskim Polskim Związku Głuchych w Krakowie jako specjalista ds. rehabilitacji - tłumacz języka migowego, pomagając osobom Głuchym w załatwianiu spraw życiowych oraz współorganizując imprezy grupowe kulturalne, turystyczne, okolicznościowe. Pełni także funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Małopolskiego PZG. Jest osobą słabosłyszącą.

Dr Yang Junhui

Głucha, urodziła się i wychowała w Pekinie, Chiny. Uzyskała doktorat w dziedzinie Deaf Education na Gallaudet University w 2006 r. Pracuje jako adiunkt w katedrze Deaf Studies w University of Central Lancashire, Anglia.

Zakrzewska Stanisława

Córka Juliusza Loefflera. Pedagog, surdologopeda, neurologopeda, ekspert i tłumacz języka migowego, lektor PJM, całe życie zawodowe związana z edukacją, wychowaniem i wspieraniem osób g/Głuchych.