Morawski Antoni

Głuchy od urodzenia, absolwentInstytutu Głuchoniemych w Warszawie. Syn rodziców niesłyszących. Wieloletni działacz społeczny, sportowy i turystyczny ziem: przemyskiej, rzeszowskiej, kieleckiej i radomskiej. Autor filmów amatorskich, przedstawiających życie codzienne Koła PTTK „Bartek” w Radomiu (był jego założycielem). Wielokrotnie odznaczony, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.