Woźniakowska Małgorzata

Pracuje w Oddziale Małopolskim Polskim Związku Głuchych w Krakowie jako specjalista ds. rehabilitacji - tłumacz języka migowego, pomagając osobom Głuchym w załatwianiu spraw życiowych oraz współorganizując imprezy grupowe kulturalne, turystyczne, okolicznościowe. Pełni także funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Małopolskiego PZG. Jest osobą słabosłyszącą.