nr 4(6) / październik-grudzień 2017

nr 4(6) / październik-grudzień 2017

Maria Schayer-Gorska 1876–1945 (Strona 4)

Pod pierzyną przodków (Strona 7)

Juan „Niemy” z Navarrete (Strona 10)

Maria z Łopieńskich Rogowska (Strona 12)

Wizyta w Polsce (Strona 13)

V-lecie Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicus” (Strona 13)

nr 3(5) / lipiec-wrzesień 2017

nr 3(5) / lipiec-wrzesień 2017

Ks. Jakub Franciszek Falkowski część 3: Osoby, które przyczyniły się do założenia Instytutu Głuchoniemych (Strona 4)

Drugie oblicze historii Głuchych: Głusi mordercy (część II) (Strona 6)

Slava Raškaj (Strona 7)

Zmiana w zarządzie Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicus” (Strona 9)

Franzowe Opowieści (część II) (Strona 10)

Krótka historia Katolickiego Towarzystwa Głuchoniemych w Wejherowie (Strona 13)

nr 2(4) / kwiecień-czerwiec 2017

nr 2(4) / kwiecień-czerwiec 2017

 data-id=

Ks. Jakub Franciszek Falkowski część 2: Życiorys założyciela (Strona 4)

Franzowe Opowieści (Strona 7)

Założyciel pierwszej w Moskwie szkoły dla głuchych (Strona 10)

Drugie oblicze historii Głuchych: Głusi złodzieje, kieszonkowcy i włamywacze (część I) (Strona 12)

Projekt „Tożsamość Głuchej Warszawy” (Strona 13)

Z archwium Instytutu Historii Gluchych „Surdus Historicus” (Strona 14)

nr 1(3) / styczeń-marzec 2017

nr 1(3) / styczeń-marzec 2017

Ks. Jakub Franciszek Falkowski część 1: Rodzina Falkowskich (Strona 4)

Konferencja „Zapomniani z zapomnianych” (Strona 5)

Krótka historia Stowarzyszenia Głuchoniemych Żydów m.st. Warszawy „Spójnia” z lat 1916–1939 (Strona 8)

Carl Oscar Malm (Strona 10)

Zapomniani z Zapomnianych (Strona 11)

Irena Grabarz (Strona 12)

Moja praca społeczna w środowisku Głuchych (część II) (Strona 13)