nr 1(11) / styczeń-marzec 2019

nr 1(11) / styczeń-marzec 2019

Życie Głuchych w Chinach w najdawniejszych czasach (Strona 4)

O moich ciotkach Adriannie i Stefanii (Strona 6)

Dalsze dzieje sportu osób głuchoniemych na ziemiach polskich (Strona 10)

Józef Białynia Chołodecki 1852–1934 (Strona 13)

(Nie)zapomniany Obrońca Lwowa Olgierd B. Chołodecki (Strona 15)