nr 1(15) / styczeń-marzec 2020

Ofiary i sprawcy? Austriacka społeczność Głuchych pod rządami narodowych socjalistów (Strona 4)

„ Nie mniej warci, tylko o słabszych zmysłach...” Niesłyszący w Hitlerjugend (Strona 7)

Co Polacy myśleli na temat sterylizacji głuchych? (Strona 11)

Sterylizacja głuchych – temat tabu w środowisku niesłyszących (Strona 12)