nr 2(12) / kwiecień-czerwiec 2019

Juliusz Loeffler – działacz ziemi świętokrzyskiej (Strona 4)

Irena Walulewicz (1925–2019) (Strona 8)

Historia Visual Vernacular (VV) (Strona 10)

Józef Białynia Chołodecki 1852–1934 (Strona 13)

Wybrane zagadnienia z dziejów tłumaczy języka migowego w Polsce z lat 1817–1945 - część 1 (Strona 12)