nr 4(17) / październik-grudzień 2020

Polska zaklęta w sztuce Kazimierza Wiszniewskiego (Strona 4)

Żołnierzyki Polskiego Związku Głuchych (Strona 8)

Wäinö Aaltonen – „Paavo Nurmi” sztuki rzeźby w Finlandii (Strona 12)