nr 3(5) / lipiec-wrzesień 2017

Ks. Jakub Franciszek Falkowski część 3: Osoby, które przyczyniły się do założenia Instytutu Głuchoniemych (Strona 4)

Drugie oblicze historii Głuchych: Głusi mordercy (część II) (Strona 6)

Slava Raškaj (Strona 7)

Zmiana w zarządzie Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicus” (Strona 9)

Franzowe Opowieści (część II) (Strona 10)

Krótka historia Katolickiego Towarzystwa Głuchoniemych w Wejherowie (Strona 13)