nr 4(6) / październik-grudzień 2017

Maria Schayer-Gorska 1876–1945 (Strona 4)

Pod pierzyną przodków (Strona 7)

Juan „Niemy” z Navarrete (Strona 10)

Maria z Łopieńskich Rogowska (Strona 12)

Wizyta w Polsce (Strona 13)

V-lecie Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicus” (Strona 13)